Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
12-taktové blues
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Blues je popri piesňovej forme najrozšírenejšou hudobnou formou súčasnosti. Aké sú charakteristické znaky tohto univerzálneho vyjadrovacieho prostriedku hudobníkov?12 taktové blues charakterizuje 12 taktová harmonická forma.

Je to postup funkcii I – IV – V, čiže tóniky, subdominanty a dominanty.
Tieto akordy sa často používajú pri jam sessions - spoločnom jamovaní.
Hudobníci zväčša používajú dominantné septakordy, ktoré svojim zvukovým charakterom zvýrazňujú typickú bluesovú náladu.

Akordy pre harmonický postup I – IV – V v G dur budú G7, C7 a D7.

Podstata 12 taktového blues je v tom, že sa hrá cez 12 taktov, ktoré sa môžu ľubovoľne dlho opakovať.

Štruktúra 12 – taktového blues

takt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tradičné blues
I7
I7
I7
I7
IV7
IV7
I7
I7
V7
IV7
I7
V7/I7
moderné blues
I7
IV7
I7
I7
IV7
IV7
I7
I7
V7
IV7
I7
V7/I7


Všimnime si, že prvé 4 takty sa hrá tónika (G7).
Je to tradičný spôsob hrania prvých 4 taktov.
Moderný spôsob hrania 12 – taktového blues využíva substitúciu tóniky subdominantou (C7) v 2. takte.

Je dobré naučiť sa najskôr tradičnú formu blues, až potom skúsiť verziu so subdominantou v 2. takte.
Veľmi dôležité je uvedomiť si najpodstatnejšiu zmenu harmónie v 12 - taktovom blues.
Je to prechod z tóniky na subdominantu v 5. takte.

Takisto typický pre blues je prechod z dominanty na subdominantu v 10. takte. Paradoxne je takýto spoj neprípustný a nesprávny v klasickej harmónii. Čo je ale v klasike zakázané, je v blues naopak pekné.

Čiže 12 taktov a a zmena na subdominantu v piatom takte sú najtypickejšími znakmi blues.

Posledný takt má dva rôzne akordy, rovnako ako aj druhý takt blues.

Akord V. stupňa v závere hráme vtedy, ak opakujeme bluesovú 12-tku a vraciame sa na začiatok skladby.

Dominanta tu vytvára premostenie medzi záverom a začiatkom harmónie. Premostenie môže byť jednoduché cez dominantu, ale aj cez viacero akordov.

Preto sa posledné dva takty blues nazývajú aj tunraround - takty, ktoré pripravujú harmonický návrat na tóniku prvého taktu.
Ak ukončujeme skladbu, zahráme tónický akord.


Pri hraní takejto bluesovej schémy si môžeme zvoliť ľubovoľný rytmus, či už shuffle, alebo pomalý a ťažký bluesový rytmus s prízvukom na 1. a 3. dobu, alebo rytmus swingový s prízvukom na 2. a 4. dobu.
Rovnako možno uplatniť ak funky rytmus alebo jednoduchý rockový, či rock and rollový rytmus.

Bluesová 12-taktová forma je teda najlepším hudobným vyjadrovacím prostriedkom, ktorý  univerzálne využívajú bluesoví, rockoví i jazzoví hráči.
Blues je jednoducho spoločný jazyk všetkých hudobníkov.

Pr. Zvuková ukážka tradičnej interpretácie bluesovej dvanástky
a harmonická schéma blues in G v dvanástich taktoch.


Image
zdroj: www.guitarlessonsworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!