Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Ako čítať stupnice a akordy
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Ako správne čítať zakreslené prstoklady stupníc a akordov?
Tento článok vám možno zodpovie niektoré nejasnosti v bežnom zápise gitarových hmatov.  

Najskôr sa pozrime na prstoklad celej stupnice, kde si ukážeme, ako jednotlivé patterny
( modely prstokladov ) súvisia s prstokladmi po celom hmatníku.

Prvá vec, ktorú si treba pamätať je, že na prstoklad stupnice po celom hmatníku pozeráme zvrchu, akoby hmatník gitary ležal na stole a ty si priamo nad ním.
Ďalšia vec sú struny. V nákrese dolu sú struny očíslované.
Prvá struna je vysoké E. Šiesta struna je nízke E.
Rovnako sú označené aj názvy strún v tomto prtoklade stupnice. Číslami od 1 po 12 sú označené pražce gitary.


                Celý prstoklad stupnice E dur

Image

        Pattern 2 (stupnica E dur)                                   
Image  

       Pattern 5 (stupnica E dur)
Image
Všimnime si, že tóny na 12. pražci sú rovnaké, ako tóny prázdnych strún. (nultý pražec)
To je dôvod, prečo sa tu prstoklad opakuje.

Príklad patternu 5 ukazuje ako vyzerá takýto prstoklad, prechádzajúci cez 12. pražec.

A teraz ako tieto prstoklady čítať?

Najskôr si to ukážeme na príklade patternu 2 a potom na celom prstoklade.

Hranie patternov

(predpokladom je, že si vyberieme niektorý pattern)

1. začneme na 6. strune
2. rozhodneme sa, či začneme na základnom tóne stupnice (čo odporúčam),
alebo na prvom tóne patternu.
Ak chceme začať na základnom tóne, vrátime sa na začiatok Image šiestej struny.
Pokiaľ na šiestej strune nie je základný tón Image, prejdeme na piatu strunu.
Ak sa rozhodneme začať na začiatku patternu, prejdeme na prvú značku Image alebo  značku Image zľava na šiestej strune.
3. Zahráme tón pre, ktorý sme sa rozhodli
4. Prejdeme na ďalší tón Image alebo tón Image vpravo na tejto strune.
Ak vpravo na tejto strune nie je ďalší tón, prejdeme na ďalšiu strunu a hráme prvý tón patternu.
5. Opakujeme krok 4. až pokiaľ nedosiahneme koniec patternu alebo pokiaľ nedosiahneme ďalší základný tón Image stupnice.

Poznámka. Ak hráme od jedného základného tónu Image k ďalšiemu základnému tónu stupnice Image, zahráme stupnicu v jednej oktáve. Ak hráme od základného tónu Image cez druhý základný tón, hráme stupnicu v dvoch oktávach.Hranie celého patternu

Je veľa spôsobov, ako zahrať celý pattern stupnice, takže tu je postup, ako na to..

1. Rozhodneme sa, kde chceme začať. (základný tón alebo prvý tón patternu)
2. Zahráme tón, pre ktorý sme sa rozhodli.
3. Hráme po koniec patternu na rovnakej strune
4. Rozhodneme sa, či budeme pokračovať v hraní aktuálneho patternu prechodom na ďalšiu strunu, alebo budeme pokračovať na rovnakej strune.
5. Zahráme tón, pre ktorý sme sa rozhodli a potom opakujeme krok 3 z tohto postupu.

Takže teraz vieme, že možno hrať stupnicu na jednej strune alebo možno prejsť do ďalšieho patternu. Zmysel týchto patternov je v lepšej vizualizácii hmatníka gitary a teda aj v jednoduchšom zapamätaní si prstokladov stupníc.
Akordické diagramy

Bežne sa používajú 3 typy akordických diagramov. (na obrázkoch dolu)

Prvé, čo si všimnime je, že pražce sú číslované na ľavej strane diagramu.
Struny prechádzajú od šiestej k prvej z prava do ľava.
 Aby sme mohli zahrať akord, musíme umiestniť prsty ľavej ruky na vyznačené miesta.
Značkami môžu byť aj čísla alebo písmená abecedy označujúce tóny akordu.
Treba si pozorne všímať, či akord obsahuje tóny na prázdnych strunách.

Typ #1

Image

 • Tento typ je označený akordickými tónmi. Je to teda iná možnosť značenia akordu oproti bežným guličkám ako v príklade 2.
Takéto značenie nám dáva viac informácii o akordne ako príklad 2.
 • Taktiež je farebne vyznačený základný tón akordu (modrou) a zvyšné tónyI(červenou)
 • Tóny ležiace na prázdnych strunách sa v diagramoch zakresľujú na alebo nad hrubú čiaru naznačujúcu nultý pražec.

Typ #2

Image

 • Tento typ je rovnaký ako typ 1, ale namiesto písmen označujúcich tóny akordu sú tu použité guličky. Opäť modrou sú označené základné tóny akordu a červenou ostatné akordické tóny.

Typ #3

Image

• Tento typ ukazuje stupne stupnice (intervaly akordu) namiesto označenia tónov akordu
• Písmenom „R“ je označený základný tón akordu (root)
• Opäť modrou sú označené základné tóny a červenou všetky ostatné tóny akordu.

                        
                                                                                                               Miroslav ZahradníkOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!