Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Ako zahrať obľúbenú pieseň "podľa ucha"
Napísal Simon   
Image Na úvod je nutné podotknúť, že nevyhnutným predpokladom sú zdravé uši schopné rozoznať vyšší tón od nižšieho. Zvyšok už je len záležitosť trpezlivosti a pevnej vôle.

Skôr než sa pustíme do samotného „sťahovania“, odporúčam Vám prelistovať si nasledovné články, ktoré nám mnohé uľahčia.

Tajomstvá harmónie 1
Tajomstvá harmónie 2
Tajomstvá harmónie 3

A teraz už poďme na to...

Ako príklad si dovolím použiť nasledovné video. Takže si budeme môcť v krajnom prípade pomôcť aj odpozerávaním z gitaristových rúk.

(C) Paľo Chodelka

V prvom rade je vhodné zistiť si tóninu, v ktorej sa skladba hrá. Vo väčšine prípadov z rockovej hudby nám to spoľahlivo povie už prvý akord. Pri zisťovaní prvého akordu a akordov vôbec odporúčam zamerať sa na bas. Často býva najmenej pohyblivý a môžeme z neho vychádzať pri zisťovaní celkovej harmónie skladby.

V našom príklade je na začiatku basovú linku zreteľne počuť. Postupuje po tónoch H, F#, G, F# a napokon A. Už z uvedených tónov si môžeme vytvoriť domnienku, že skladba je v tónine H mol.

Zápis basovej linky vyzerá takto:

Image

Keď už sme zistili tóninu a nemáme pocit, že niekde dochádza k modulácii do tóniny inej, môžeme sa zamyslieť nad možnými akordmi, z ktorých je tvorený sprievod.

Nakoľko v populárnej aj klasickej hudbe je obvyklé, že skladba začína tónikou, predpokladajme, že prvý akord je H mol. (Pohľad na gitaristovu ľavú ruku nám dáva za pravdu J ). V prípade tónu F# to až tak jednoznačné nie je. Zisťujeme, že akord F# mol to nie je. V tónine H mol obsahujú tón F# ešte nasledovné základné akordy: Hm, D. Nakoľko v harmónií je zreteľne počuť posun, nebude to ani akord Hm, preto skúsime D. Naozaj sa jedná o pomerne častý sextakordový obrat akordu D, preto odporúčam túto alternatívu vždy skúšať hneď ako druhú. G dur, ako aj A dur sú zrejmé.

Čiže ide o akordový postup H mol, D/F#, G, D/F#, A.

Jeho zápis vyzerá nasledovne:

Image

Teraz môžeme začať riešiť sólo. Nebudeme brať do úvahy ozdoby, ktoré sú aj tak mnohokrát individuálna záležitosť každého gitaristu a pokúsime sa identifikovať tóny, ktoré sa ozývajú na ťažké doby (1., 3. doba). Je vysoká pravdepodobnosť, že pôjde o akordické tóny, t. j. také, ktoré sa nachádzajú v akorde, ktorý hrá hudobný sprievod. Ako prvé si však musíme vyriešiť, či sprievod hrá tie isté akordy ako v téme (príp. slohe, refréne).

V našom príklade sa akordy pod sólom menia oproti sprievodu v téme. Basové tóny postupujú nasledovne E, F#, G, E, F#, G, A. Takže akordy budú E mol, D/F#, G, E mol, D/F#, G, A.

Takže zápis hudobného sprievodu pod sólom je nasledovný:

Image

A teraz konečne sólo. V prípade akordu E mol nám prichádzajú do úvahy tóny E, G, H. A naozaj sólo začína na prvú dobu tónom G.

Takto vyzerá základný náčrt sóla s akordickými tónmi na ťažkú dobu:

Image

 

Ďalej sa zameriame na melodické tóny. Nepatria do akordu a teda tu budeme musieť zapojiť uši vo väčšej miere. Nezabúdajme, že sme v tónine H mol. Tóny, ktoré už sme si našli nám budú pomáhať a s ich pomocou už môžeme celé sólo vyskladať ako puzzle.

Tu je výsledok:

Image

Prajem veľa šťastia a pevné nervy pri ďalších skladbách.....
Odporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!