Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Barré akordy
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Barré akordy patria k nejbežnejším akordom v gitarovej hre. Ich uplatnenie je nenahraditeľné najmä v rockovej hudbe. Ako sa teda tvoria tie napoužívanejšie z nich?
Barré akordy sú gitarové hmaty, v ktorých držíme jedným prstom viac ako jednu strunu a pritom zvyčajne nepoužívame prázdne struny. Vysvetlíme si to na týchto obrázkoch.

Image  Image

F dur barré akord.

Aby sme mohli zahrať tento akord, potrebujeme uchopiť barré hmat na 1. pražci. Inými slovami, prvý prst ľavej ruky vystrieme cez prvú polohu hmatníka, takže sú zatlačené všetky struny ako vidno na obrázku.

Image

Akord Eb dur v barré tvare.

V tomto prípade môžeme hmatom barré uchopiť 1. a 3. pražec. Tretí pražec uchopíme prsteníkom. Všimnime si, že struna nízke E v tomto akorde nehrá, to znamená, v tomto akorde nie je použitá prázdna struna.

Image


Akord C# dur v barré tvare.

 Všimnime si, že aj napriek tomu, že barré hmat nevedie cez celý prvý pražec, stále sa vyhýbame použitiu prázdnej struny a 1. prst je vystretý cez viac ako jednu strunu.

Najväčšou výhodou barré akordov je, že ich možno voľne posúvať po hmatníku gitary. Z toho dôvodu sa snažíme vyhnúť použitiu prázdnych strún. Aj keď samozrejme je možné určité barré akordy podporiť tónom prázdnej struny. Ale takýto hmat potom nemožno po hmatníku voľne posúvať.

Čiže, ak posunieme akord smerom hore o jeden pražec, akord sa zvýši o poltón.

(Napr. akord C dur sa zmení na C# dur)

Posúvanie akordov po hmatníku si ukážeme na nasledujúcich príkladoch.


Durové barré akordy (základný tón na 6. strune)

Image


Molové barré akordy (základný tón na 6. strune)

Image


Všimnime si, že jediný rozdiel medzi durovými a molovými akordmi je tón na strune G. (Veľká tercia  sa zmení na malú terciu)

Na nákrese hmatníka gitary máme zaznačené názvy tónov na strunách E a A.
Od každého tónu takto možno jednoducho vytvoriť barré akord.
(poz. v americkej notácii označovené tóny A# (Bb) a B sú ekvivalentom k európskemu značeniu B a H. To znamená americké A#(Bb) = európske B, americké B = európske H)

Image


Durové barré akordy (základný tón na 5. strune)

Image


Molové barré akordy (základný tón na 5. strune)

Image


Aj pri barré akordoch tvorených od A struny jediný rozdliel medzi akordmi dur a mol v tóne ležiacom na H strune. (tercia)
Taktiež si všimnime, že tóny ležiace na strume A tvoria názov jednotlivých akordov, ktoré opäť môžeme jednoducho posúvať po hmatníku gitary.
Dôležité ale je uvedomovať si názvy jednotlivých akordov. Podobne posúvame akordy aj v ostatných akordických barré tvaroch. (pozri lekciu Prstoklady stupníc v akordických tvaroch)
Názov akordu potom určujeme podľa toho, na ktorom pražci a strune leží základný tón akordu.


zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!