Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Čítanie tabulatúr
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image  Tabulatúry patria v súčasnosti k najrozšírenejšej forme zápisu gitarovej hudby. S rozšírením internetu sa medzi gitaristami udomácnili jednoduché tabulatúrne zápisy gitarových partov či celých skladieb. Čo však znamenajú jednotlivé symboly v tejto prehľadnej no zato až príliš zjednodušenej forme notácie sa dozviete v tomto článku.Tabulatúra
je typ notácie pre strunové nástroje.

Pre gitaru máme zobrazených 6 čiar, reprezentujúcich 6 strún. 
Prvá struna (vysoké E) je najvyššia čiara a šiesta struna (spodné E) je najspodnejšia čiara.
Ladenie každej struny je zaznačené na ľavej strane čiar.
Čísla na čiarach reprezentujú pražce, ktoré budeme hrať. Tieto tóny hráme zľava doprava.

Pozrime sa na figúru 1.


E----------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D-----------2----------------------------------------------
A-------2--------------------------------------------------
E---0------------------------------------------------------
zvuková ukážka:

Ak chceme zahrať figúru 1, zahráme tón E na otvorenej E strune, potom tón H na piatej strune, ktorý zahráme na 2. pražci a potom tón E na štvrtej strune tiež na druhom pražci.
Ak si všimneme, tabulatúra nám nehovorí ako dlho hráme každý tón.
Kvôli tomu musíme najskôr poznať skladbu, ktorú chceme hrať, alebo musíme mať k tabulatúre zároveň klasickú notáciu tejto skladby. Klasická notácia je zobrazená k tabulatúre vo väčšine prepisov gitarových skladieb.

Akordy v tabulatúre vyzerajú ako E dur akord, zobrazený vo figúre 2.

Ak chceme zahrať tabulatúru figúry 2, musíme umiestniť prsty do príslušných pozícii a rozozvučať všetkých 6 strún.


E----0-----------------------------------------------------
B----0-----------------------------------------------------
G----1-----------------------------------------------------
D----2-----------------------------------------------------
A----2-----------------------------------------------------
E----0-----------------------------------------------------
zvuková ukážka:


Príklepy (hammer-on)


Príklep zahráme brnknutím tónu a následným priklepnutím na ďalší pražec.
Symbol príklepu (hammer-on) je “h.”
Tón, ktorý brnkneme je zaznačený pred symbolom “h” a tón, ktorý priklepneme je tón nachádzajúci sa za symbolom “h”.

Pozrime sa na figúru 3.

E----------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------
G---------------------7h9--------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------
zvuková ukážka:

Odťah (pull-off)


Odťah hráme brnknutím tónu a jeho následným odrazením tak, že zaznie tón ležiaci na nižšom pražci.
Symbol pre odťah (pull-off) je “p.”
Tón, ktorý brnkneme leží pred symbolom “p”. Tón ležiaci za týmto symbolom je tón vznikajúci odrazením, odťahom pôvodného tónu.

Pozrime sa na figúru 4.


E----------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------
G---------------------9p7--------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------
zvuková ukážka:

Vytiahnutie struny, uvoľnenie struny a vibráto
.

Vytiahnutie struny (bend) uskutočníme, ak strunu ohneme povytiahnutím tak, že dosiahneme vyšší tón.
Vyšší tón v tomto prípade je cieľový tón, ktorý chceme zahrať.

Symbol pre vytiahnutie struny (bend) je “b” ale môžeme vidieť aj "^."

Tón, ktorý leží pred symbolom “b” znamená pozíciu, z ktorej strunu vyťahujeme a tón, ktorý nasleduje po symbole “b” je pražec cieľového tónu. Inými slovami, pokúšame sa dosiahnuť vyťiahnutím struny rovnaký tón ako tón ležiaci na pražci za symbolom “b.”

Uvoľnenie struny (release) značíme symbolom “r”.

Ako určite viete, uvoľnenie struny realizujeme z už vytiahnutej struny, ktorú uvoľňujeme.
Teda tón pred symbolom “r” reprezentuje vytiahnutý tón a tón za symbolom “r” predstavuje v polohe pred vytiahnutím.

Vibráto ("~") tvoríme jednoduchým chvením prsta o pražec čím vzniká znejúci, takmer pulzujúci zvuk.
Symbol "~" nájdeme za tónom, na ktorom máme zahrať vibrato.

Figúra 5 je príkladom vytiahnutia a uvoľnenia struny a následného vibráta.


E----------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------
G---------------------7b9r7---7~----------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------
zvuková ukážka:


Sklz


Sklz (Slide) značíme šikmými čiarami ("/" alebo "\").

Sklz nahor ("/") zrealizujeme tak, že zahráme tón a prstom, ktorý stale leží na hmatníku skĺzneme na požadovaný pražec.
Sklz nadol ("\") je presným opakom.

Vo figúre 6 zahráme tón na 7. pražci, skĺzneme na 9. pražec a následne skĺzneme na 7. pražec.


E----------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------
G---------------------7/9\7------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------
zvuková ukážka:

Tapping (priklepávanie pravou rukou) a tlmenie strún


Tapping značíme symbolom "t" a jednoducho touto technikou hráme tóny ležiace za symbolom “t”.

Tlmenie strún značíme symbolom “x”. Tlmené tóny vytvoríme tak, že zľahka položíme ľavú ruku na struny a hráme takto zatlmené tóny. dávame pozor, aby nám pri tejto technike nevznikali flažolety.

Pr. Tlmené struny zvuková ukážka:


Nenechajte sa zmýliť symbolom “x” v akordových schémach ako vo figúre 7.
Znak “x” v akordovom nákrese znamená, že takto označenú strunu nehráme, nie že ju tlmíme.

Figúra 7.

  E A D G H E
 --------------------
  x 3  2  0  1  0
       C dur
  x 3  2  0  1  0


Avšak ak znak “x” leží na vnútorných strunách akordu ako vo figúre 8, potom musíme strunu zatlmiť tak, aby sme mohli brnkátkom rozoznieť akord.
Tlmiť túto strunu nemusíme, pokiaľ akord vybrnkávame, pretože takto rozozvučíme iba struny, ktoré chceme aby zneli.

Figúra 8.

 E A D G H E
 ------------------
  2 x 0  2 3  2
     D / F#
  2 x 0  2 3  2

                                                                        


zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!