Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Durová stupnica
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Čo je to stupnica a ako ju zahrať na gitare? Množstvo hudobných publikácii sa venuje problematike stupníc. Jedna z možností, ako sa jednoducho naučiť používať ich prstoklady je opísaná práve v tejto lekcii.


Najskôr, čo je to stupnica?

Stupnicu môžeme definovať rôznymi definíciami, najjednoduchšie si prirodzenú stupnicu predstavíme ako stupňovite usporiadaný rad 7 tónov, ktoré navzájom dobre znejú. (zvyčajne je stupnica zakončená v oktáve základným tónom)

K vyhľadaniu správnych tónov stupnice sa musíme pozrieť na jej intervalové zloženie a zároveň musíme rozumieť celotónovým a poltónovým krokom.

Vyberieme si napríklad stupnicu C dur.
Pri výstavbe stupnice teda začneme tónom C a pokračujeme podľa intervalového zloženia stupnice.

Čiže: C, celý tón D, ďalší celý tón E, poltón F, ďalej pokračujeme celým tónom na G, ďalšími celými tónmi na A a na H a nakoniec poltónom na C.

(všimnime si, že medzi tónmi E F nie sú žiadne krížiky ani béčka, je to poltón, medzi ktorým sa nenachádza nijaký zvýšený alebo znížený tón. Rovnako je to aj v v prípade tónov H C)

Takže dostali sme tieto tóny: C D E F G A H C

Opis:             Táto stupnica je základom pre odvodzovanie ďalších stupníc a módov.
Kvalita:         Jasný alebo radostný zvukový charakter
Hud. štýl:      Rock, Country, Jazz, Fusion
Akordy:         dur,maj7, maj9, maj11
intervaly:     (W - celý tón H - pol tón) 1-2-3-4-5-6-7-8 W-W-H-W-W-W-H

Možno povedať, že prirodzená durová stupnica je najdôležitejšia zo všetkých stupníc.

Všetky módy sú odvodené z tejto stupnice.
Módy sú v princípe obratmi durovej stupnice a ich intervalové zloženie sa líši vždy určitým tónom od prirodzenej durovej alebo prirodzenej molovej stupnice.

Každý mód, podobne ako durová stupnica má svoju zvukovú kvalitu, charakter.

Charakter durovej stupnice je jasný a radostný.
Tento charakter stupníc sa zvýrazní, ak do hry integrujeme aj akordy, ktoré prináležia jednotlivým módom.

Stupnica E dur
Image

Na obrázkoch sú vypísané patterny (prstoklady) stupnice E dur.
Na hmatníku gitary si vyberieme 5 najbežnejších patternov.

Stupnica E dur (v jednej oktáve z patternu 1)
 
Image

Stupnica E dur (pattern1)

Image

Stupnica E dur (pattern2)

Image

Tieto patterny(prstoklady) možno posúvať po hmatníku smerom hore, či dolu.

Všimnime si, že názov stupnice závisí od základného tónu stupnice, aj keď prstoklad samotnej stupnice môže začínať iným tónom.

Tu je niekoľko príkladov na patterny durovej stupnice


Stupnica G dur (pattern 1) – začína 2. tónom stupnice

Image

Stupnica H dur (pattern 3) začína tónom f#, čo je kvinta stupnice

Image

V poslednom príklade si ukážeme, ako možno patterny kombinovať.

Prvý príklad dolu nám ukazuje stupnicu na jednej strune.

Image

Všimnime si, že stupnice prechádza cez všetkých 5 patternov.

Ďalší príklad nám ukazuje stupnicu v niekoľkých ďalších patternoch.

Image

Dôležité je si zapamätať, že namiesto premiestnenia sa na ďalšiu strunu, kde by sa nachádzal koniec patternu, môžeme jednoducho zahrať ďalší tón na rovnakej strune.
Potom máme možnosť pokračovať v patterne, alebo do nasledujúceho patternu.

Na záver vysvetlenie, prečo je potrebné naučiť sa 5 patternov namiesto jedného. Jeden z dôvodov je, že môžeme jednoducho prejsť do inej stupnice bez toho, aby sme na hmatníku robili neprirodzene veľké skoky. Čiže ak poznáme všetky tieto patterny a zároveň tóny na hmatníku gitary, máme vždy poruke stupnicu, akú práve potrebujeme. S týmito patternami môžeme prejsť do niekoľkých rozdielnych módov a pritom zostaneme v rovnakom patterne. Ako na to, si ukážeme v nasledujúcej lekcii.

zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!