Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Harmonické postupy
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Schopnosť vytvoriť si vlastný akordický sprievod pre jednoduchú pieseň, či náročnú inštumentálnu skladbu vychádza z jediného predpokladu. Z orientácie v tónine a jej akordoch. Rôzne harmonické postupy pritom možno jednoducho vyskladať z materiálu, ktorý nám poskytuje už samotná stupnica.


Orientácia v harmonických  postupoch, (chord progressions) tvorí základ pri hre na akýkoľvek nástroj, a o to viac na gitaru, ktorá je ako nástrojom melodickým, tak aj nástrojom harmonickým (sprievodným).
Tie tvoria základný podklad pre sprievod piesne.
 Najskôr si musíme však musíme určiť tóninu, v ktorej budeme so skladbou pracovať.

Ako príklad použijeme tóninu C dur. Tóny v stupnici C dur sú C D E F G A H C.

Vypíšeme si stupne tejto stupnice .

I
II
III
IV
V
VI
VII
C
D
E
F
G
A
H


Dôležité upozornenie. Niektoré stupne sú durové, niektoré molové. (pozri článok Tajomstvá harmónie)

Ako dostaneme akordy pre určitú tóninu:

- zoberieme durovú stupnicu určitej tóniny (napr. C dur stupnicu pre tóninu C dur)
- pozrime sa na akordy na jednotlivých stupňoch. Postup harmonizácie sme si už vysvetľovali v prechádzajúcich článkoch. Vytvoríme teda akordy z jednotlivých tónov (postupným pridávaním tercii)
- dostaneme akord C dur resp. C maj7. Všimnite si, že tóny tohto akordu sa nachádzajú v stupnici C dur
-  samozrejme, že môžeme použiť aj ďalšie akordy, s tenziami uvedenými  v  spodnej tabuľke, no pre jednoduchšiu  názornosť zatiať opisujeme iba základné kvintakordy a septakordy.
- všimnime si, že na II. stupni sa nachádza mol, resp. mol 7 akord. Ale teraz namiesto základného tónu C použijeme D, pretože akord sa nachádza na II. stupni stupnice C dur.
Takže v tónine C dur budeme hrať akordy Dmol alebo Dmol 7 .

 • V tabuľke sú vypísané akordy pre všetky ostatné stupne v tónine C dur.

I
dur
jónska (durová stupnica)
dur, maj7
II
mol
dórska
mol, mol7
III
mol
frýgická
mol, mol7
IV
dur
lýdická
dur, maj7
V
dur
mixolýdická
dur, dominant7
VI
mol
aiolská (molová stupnica)
mol, mol7
VII
mol 5b
lokrická
zmenšený, mol75b

Použitie týchto akordov:

Existujú určité štandardné harmonické postupy, ako napríklad klasická kadencia I – IV – V (rovnaký harmonický postup nájdeme aj v blues).

Skúsme si teda zahrať napríklad akordy C dur, F dur a G dur (tónina C dur), alebo D dur, G dur, A dur (tónina D dur) atď. ...

Ďalej si skúsme zahrať postup I – III – IV – V s použitím akordov C dur, E mol, F dur, G dur.

Všimnime si, že III. stupeň v C dur je E mol, pretože III. stupeň je molový.

Vyhľadajte si  vaše vlastné harmonické postupy, ale pamätajte: I, IV, V stupeň sú durové a II, III, VI, VII stupeň sú molové.

Všetky tieto harmonické spoje znejú dobre, pretože sa nachádzajú v jednej tónine.
V rovnakej tónine (napr. C dur) sa nachádzajú preto, lebo všetky akordy obsahujú rovnaných 7 tónov, aké sa nachádzajú aj v stupnici C dur.

V tabuľke sú vypísané akordy, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých stupňoch tóniny a obsahujú vždy iba tóny jednej stupnice.


I
II
III
IV
V
VI
VII
kvintakord
dur
mol
mol
dur
dur
mol
zm.
sextakord
dur6
mol6

dur6
dur6


septakord
maj7
mol7
mol7
maj7
dominant7
mol7
mol75b
nónakord
maj9
mol9

maj9
dominant9
mol9

undecimový akord

mol11
mol11
maj711#
dominant11
mol11
mol115b
tercdecimový akord

mol13


dominat13                                                                                      

zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!