Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Intervaly
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Čo sú to intervaly, aké je ich názvoslovie a využitie sa dozviete v tomto článku.
Interval je vzdialenosť medzi dvoma tónmi.  

Táto navonok nevinne vyzerajúca definícia nám pomôže porozumieť zákonitostiam, ktoré sa odohrávajú na hmatníku gitary.

Znalosť intervalov je mimoriadne dôležitá a využijeme ju pri výstavbe stupníc, akordov i harmonických vzťahov.

Intervaly odvodzujeme z prirodzenej durovej stupnice (diatonická dur) a to tak, že určíme vzdialenosť každého tónu vo vzťahu k základnému tónu.

Vychádzame teda  zo stupnice C dur (c d e f g a h c), a určujeme vzdialenosť medzi tónmi

C-C, C-D, C-E, C-F, C-G, C-A, C-H, C-C1

Rovnako pokračujeme aj v druhej oktáve až po tóny C-C2.

Je veľmi dôležité zapamätať si správne názvoslovie intervalov.názov intervalu


názov intervalu
1
c-c
prima
8
c-c1
oktáva
2
c-d
sekunda
9
c-d1
nóna
3
c-e
tercia
10
c-e1
decima
4
c-f
kvarta
11
c-f1
undecima
5
c-g
kvinta
12
c-g1
duodecima
6
c-a
sexta
13
c-a1
tercdecima
7
c-h
septima
14
c-h1
kvartdecima

Interval dvoch oktáv c -c2 označujeme ako kvintdecima.

Keďže všetky tóny stupnice môžeme zvyšovať alebo znižovať, presné názvoslovie intervalov sa tvorí dvoma slovami.

Pamätajme si, že intervaly prirodzenej, diatonickej stupnice (c d e f g a h c = 1 2 3 4 5 6 7 8)

sa označujú ako čisté a veľké.

Čisté (č.) sú intervaly 1, 4, 5, 8 (prima, kvarta, kvinta, oktáva)

Veľké (v.) sú intervaly 2, 3, 6, 7 (sekunda, tercia, sexta, septima)

To znamená, že prirodzená durová stupnica má takéto intervalové zloženie:

1-čistá prima,

2-veľká sekunda,

3-veľká tercia,

4-čistá kvarta,

5-čistá kvinta,

6-veľká sexta,

7-veľká septima,

8-čistá oktáva.

Ďalej je treba vedieť, že zvýšením alebo znížením dostaneme z čistých intervalov zväčšené (zv.) alebo zmenšené (zm.) intervaly.

Z intervalov veľkých (v.) dostaneme zvýšením taktiež zväčšené (zv.) ale znížením vzniknú malé (m.) intervaly!

Čiže:

1
c-c
č. prima
c-c#
zv.prima
x
x
2
c-d
v.sekunda
c-d#
zv.sekunda
c-des
m.sekunda
3
c-e
v.tercia
x
x
c-es
m.tercia
4
c-f
č.kvarta
c-f#
zv.kvarta
x
x
5
c-g
č.kvinta
c-g#
zv.kvinta
c-ges
zm.kvinta
6
c-a
v.sexta
x
x
c-as
m.sexta
7
c-h
v.septima
x
x
c-b
m.septima
8
c-c1
č.oktáva
c-c#1
zv.oktáva
x
x

poznámka: v tabuľke nie sú vyznačené intervaly, ktoré majú iba teoretické, nie však praktické využitie:
napr: interval c-a# zväčšená sexta sa prakticky používa ako c-b, čo je malá septima.

Rovnaké pravidlo o zväčšovaní a zmenšovaní intervalov platí  aj v druhej oktáve.

Napr. c-f#1 je zv. undecima, čo je v podstate zväčšená kvarta o oktávu vyššie.

S takýmto značením intervalov sa stretneme v akordoch.

Napr. C6 znamená akord Cdur s veľkou sextou, čiže tónom A.

Intervaly na gitare precvičujeme v prstokladoch durovej stupnice v jednotlivých polohách ale aj lineárne na jednej strune.


Povedali sme si, že interval je vzdialenosť medzi dvoma tónmi.

Poznáme dva rôzne typy intervalov. Ak znie jeden tón za druhým, ide o interval melodický.

Ak znejú dva tóny súčasne, hráme interval harmonický.

Ak znejú dva rovnaké tóny v rovnakom čase, hráme unisono (interval primy).

Ďalšia tabuľka vysvetľuje vzdialenosť jednotlivých intervalov od základného tónu.
Každý pražec na hmatníku gitary tvorí poltón. Vzdialenosť dvoch pražcov tvorí celý tón.
Poltónom tiež nazývame malú sekundu. Celý tón tvorí veľkú sekundu atď.

názov intervalu
vzdialenosť
unisono - prima
 -
malá sekunda
1/2 tón
veľká sekunda
1 celý tón
malá tercia
1 a 1/2 tón
veľká tercia
2 tóny
čistá kvarta
2 a 1/2 tónu
zväčšená kvarta / zmenšená kvinta
3 tóny
čistá kvinta
3 a 1/2 tónu
malá sexta
4 tóny
veľká sexta
4 a 1/2 tónu
malá septima
5 tónov
veľká septima
5 a 1/2 tónu

Oktáva má 12 poltónov, čiže 6 celých tónov.

Poznámka: Zväčšenú kvartu / zmenšenú kvintu nazývame tiež tritonus (vzdialenosť troch celých tónov)

Nasledujúci obrázok znázorňuje intervaly ležiace na hamtníku gitary pozdĺž jednej struny.

Image

                                                                                       
zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!