Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Lomené akordy
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Čo znamená akordická značka s lomítkom? Ako sa tvoria takéto akordy a aké je ich využitie sa dozviete v tejto lekcii.Pozrime sa napríklad na akord G/H. (čítame G lomené H)

V tomto prípade musíme zahrať akord G dur s basovým tónom H.
(H bude v tomto prípade najspodnejší tón akordu G dur.)

Tóny akordu G dur sú G, H D.

Ak sa pozrieme na nákres akordu G/H, všimneme si, že akord je zložený z rovnakých tónov ako G dur.
Jediný rozdiel je iba v tom, že namiesto basového tónu G je najnižším tónom v akorde tón H.
Preto sa aj akord nazýva G/H.

Tento prípad lomených akordov môžeme jednoducho označiť jako obrat akordu, pretože tón v base je akordickým tónom, nachádza sa v pôvodnom akorde.Image
na obrázku je kvintakord G dur (tóny G H D) s jeho obratmi - sextakord (H D G) a kvartsextakord (D H G) v základných trojzvukoch a v gitarových hmatoch.

Lomené akordy vytvoríme jednoducho tak, že zahráme akord, ktorý určuje značka pred lomítkom a upravíme ho tak, aby v najnižšom hlase znel tón vyznačený v značke za lomítkom.

Druhý typ lomených akordov je taký, že sa basový tón akordu nenachádza v pôvodnom akorde, ide teda o cudzí, priechodný tón. Aj v tomto prípade tvoríme akord rovnakou jednoduchou úpravou - pridaním daného basového tónu, ktorý určuje značka akordu za lomítkom.


Napríklad harmonický postup G dur, G/A, G/H, Cadd9.

G/A (v tónine G dur) nie je obratom akordu akordu G dur, ale je lomeným priechodným akordom, pretože basový tón A prechádza do nasledujúceho tónu H a nakoniec do subdominanty C add9.

                       G dur                             G/A                                       G/H                                      C add9
Image

Označovanie akordu s lomenou čiarou konkretizuje a sprehľadňuje jednoduchosť zápisu harmnónie akordickými značkami.

Ak by sme použili iba jednoduchý zápis G dur, nebolo by možné určiť, či v base nemá znieť iný tón, ako je tón, ktorý nám označuje značka Gdur (v tomto prípade tón G).
Ak ale zapíšeme do harmónie značku G/H, je jasné, že v danom mieste harmónie sa bude nachádzať akord G dur, s basovým tónom H. (v klasickej terminológii označovaný ako sextakord G dur)

V príkladoch sa pozrime na 3 lomené akordy.

V tomto prípade je basový tón vždy akordickým tónom z pôvodného kvintakordu.

obr.  akord G/H a akord G dur v základnom gitarovom hmate


                          G/H                                          Gdur
Image


 obr.            D add9/F#

Image


  obr.          Eb/Bb

Image


Využitie týchto typov akordov určite docení každý skúsenejší gitarista.
Možnosti, ktoré prinášajú akordy s iným basom, ako poskytuje pôvodný akord sú prakticky neobmedzené a záleží iba od samotných hudobníkov, ako dokážu zúžitkovať túto obohacujúcu možnosť gitarovej hry.


zdroj:    http://www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!