Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Módy - užitočné stupnice
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
ImageZnalosť stupníc patrí k základnej výbave každého zručného gitaristu. K najpoužívanejším stupniciam patrí sedem módov odvodených z durovej stupnice. Ide v postate o obraty stupnice. Ak teda vychádzame zo stupnice C dur, ktorá má tóny C D E F G A H C, prvým módom je stupnica jónska hraná od C po C, druhým stupnica dórska od D po D, tretím frygická od E po E atď.

V nasledujúcich tabulkách sú zobrazené módy podla ich tónového aj intervalového zloženia.

 

I

 Jónsky

C

D

E

F

G

A

H

C

II

 Dórsky

D

E

F

G

A

H

C

D

III

 Frygický

E

F

G

A

H

C

D

E

IV

 Lydický

F

G

A

H

C

D

E

F

V

 Mixolydický

G

A

H

C

D

E

F

G

VI

 Aiolský

A

H

C

D

E

F

G

A

VII

 Lokrický

H

C

D

E

F

G

A

H

 

Pre gitaristu je dôlezité pamätat si tieto stupnice podla ich intervalového zloženia. Treba vediet, že jónsky mód je vlastne prirodzená durová stupnica a aiolský mód je prirodzená molová stupnica.

Stupnice s velkou terciou patria k durovýmJónska, Lydická, Mixolydická, stupnice s malou terciou sú molovéAiolská, Dórska, Frygická, Lokrická.

Lahko si zapamätáme rozdiely v týchto stupniciach oproti prirodzenej durovej a prirodzenej molovej stupnici. Napr. lydická stupnica má oproti jónskej zväcšenú kvartu, dórska má oproti aiolskej velkú sextu...

I

 Jónsky

1

2

3

4

5

6

7

II

 Dórsky

1

2

m3

4

5

6

m7

III

 Frygický

1

m2

m3

4

5

m6

m7

IV

 Lydický

1

2

3

zv4

5

6

7

V

 Mixolydický

1

2

3

4

5

6

m7

VI

 Aiolský

1

2

m3

4

5

m6

m7

VII

 Lokrický

1

m2

m3

4

zm5

m6

m7

 

Nasledujúce príklady ukazujú príklady praktických prstokladov týchto stupníc spolu s akordami, ktoré vyjadrujú tónové zloženie jednotlivých stupníc.

 

 

Pr.1 Prstoklad jónskeho módu (prirodzená durová stupnica). Stupnica je zakoncená obratmi akordu Cmaj7

 

 

Pr.2 Prstoklad dórskej stupnice – molová stupnica s velkou sextou. (Používa sa aj výraz dórska sexta.) Akordy vhodné na vyjadrenie tejto stupnice sú Dmol7, Dmol6

 

 

Pr.3 Prstoklad frygickej stupnice – molová stupnica s malou sekundou (Frygická sekunda.) Akord Emol79b

Pr.4 Prstoklad lydickej stupnice – durová stupnica so zväcšenou kvatou (Lydická kvarta) Akord Fmaj711+

 

 

 

Pr.5 Prstoklad mixolydickej stupnice – durová stupnica s malou septimou (Mixolydická septima) Akord G7

 

Pr.6 Prstoklad aiolskej stupnice – prirodzená molová stupnica. Akord Amol7

 

Pr.7 Prstoklad lokrickej stupnice – molová stupnica s malou sekundou a zmenšenou kvintou. Akord Hmol75b

 

 

 

Použitie – všetky tieto stupnice sú odvodené zo stupnice Cdur a preto je ich možné použit ako prstoklady C dur po celom hmatníku gitary. Ich skutocné použitie je na vyjadrenie jednotlivých akordov na rôznych stupnoch danej tóniny. Napr. E frygickú stupnicu hráme na III. stupen tóniny Cdur, co je akord E mol. Jednoduchým posunutím prstokladov týchto stupníc do náležitých tónin dostaneme prstoklady módov v požadovanej tónine. Napr. G mixolydická od tónu D v piatej polohe hmatníka je D mixolydická stupnica.

 

 

Miro Zahradník
Odporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!