Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Molová pentatonická stupnica
Napísal Luboš Brtáň   
Image Zdravím všetkých hudobných nadšencov. V tomto článku budeme pojednávať o stupnici, ktorá je medzi rockovými gitaristami najbežnejšia, na zapamätanie asi najľahšia a vystačíte si s ňou pri polovici rockových sól. Reč bude o molovej pentatonickej stupnici. 

Upozorňujem ešte, že na pochopenie látky je potrebné mať zvládnuté aspoň základy hudobnej náuky, ako intervaly, akordy a módy durovej stupnice.

Poďme sa teda pozrieť ako taká pentatonická stupnica vyzerá. Už samotný názov hovorí, že má 5 tónov. Je možné ju odvodiť z molovej prirodzenej stupnice vypustením 2. a 6. tónu.

Image

Všimnite si, že nikde v stupnici sa medzi tónmi nevyskytujú žiadne poltónové vzdialenosti, iba celotónové a viac. Preto má aj taký charakteristický zvuk, pripomínajúci skôr nejakú čínsku hudbu. Nasledujúci obrázok zobrauje najbežnejši spôsob ako túto stupnicu zahrať na gitare.

Image

Najlešie ako si to zo začiatku zapamätať je zafixovať si obrázok, ktorý stupnica na hmatníku vytvára. Ak by sme chceli zahrať inú, napr D mol petatonickú, stačí sa presunúť presunúť do inej polohy a zahrať to isté, ale od tónu D.

Image

Samozrejme, že by bolo dosť fádne hrať stále medzi tromi pražcami. Tóny A C D E G nájdeme na gitare po celom hmatníku, preto môžeme túto stupnicu hrať v ľubovoľnej polohe. Nasedujúci diagram zobrazuje našich päť tónov na hmatníku gitary.

Image

Naľahší spôsob, ako sa to postupne naučiť je uvedomiť si, že stupnica má 5 tónov, čiže päť má aj 5 obratov. Ak si predstavíme na strune E všetky tieto tóny a od každého tónu budeme vedieť zahrať príslušný obrat stupnice, budeme schopní hrať A mol pentatonickú v ktorej koľvek polohe. Ukážme si teda týchto 5 spôsobov ako stupnicu zahrať.

Image
Image
Image
Image
Image

Poďme teraz v praxi použiť to, čo sme sa naučili. Pokúsime sa použiť túto stupnicu v rôznych situáciách a v rôznych hramóniách. Najjednoduchší spôsob ako zo začiatku improvizovať, je uvedomiť si v akej sme tónine a počas celého sóla používať príslušnú stupnicu. Väčšinou tóninu spoznáme podľa prvého akordu, takže ak skladba začína akordom E mol pravdepodobne budeme v tónine E mol. Nemusí to byť vždy pravda, ale my si v našich ukážkach s týmto pravidlom vystačíme.

Ako prvé si ukážeme použitie molovej pentatonickej stupnice v molovej prirodzenej tónine. Máme sled akordov Ami, F, C, G. Prvý akord je Ami čiže budeme použivať Ami pentatonickú stupnicu. Prvá ukážka využíva iba jeden základný obrat stupnice, druhá už využíva v podstate skoro celý rozsah nástroja.

Image

 


Image

Ukázali sme si použitie našej stupnice v mólovej tónine. Čo ale robiť, ak sme v tónine durovej? Samozrejme, že tak, ako existuje molová pentatonika, tak existuje aj durová. Mohli by sme opäť odvodiť 5 obratov a všetky sa naučiť. Je to dosť veľa práce, preto to skúsime nejako obísť. Každá durová tónia má svoju paralelnú molovú tóninu a naopak. To znamená, že existujú dvojice tónin s rovnakým predznamenaním, čiže majú rovnaký počet krížikov alebo béčok. V praxi to znamená asi tolko, že keď zahrám jednu stupnicu napr C dur od 6. tónu, dostanem v podstate molovú prirodzenú stupnicu, v našom prípade Ami. Najľahšie si je to zapamätať tak, že molová pralelná leží o malú terciu nižšie. Malá tercia sú v podstate 3 poltóny, takže na gitare to bude o tri pražce nižšie. Takže ak tón C leží na E strune na 8, pražci, jej paralelná molová stupnica bude ležať na 5. = Ami. Na ukážku ešte uvádzam pár príkladov dvojíc paralelných stupníc. D-Hmi, E-C#mi, F-Dmi, Ab-Fmi, H-G#mi

Teraz sa naše vedomosti pokúsime využiť v praxi. Chceme hrať v tónine G dur. Nájdeme si paralelnú molovú stupnicu. Kedže na 3. pražci leží tón G o tri nižie leží tón E, čiže budeme používať stupnicu E mol pentatonickú. Nasledujúca ukážka ilustruje náš príklad do harmónie G, Emi, Ami, D.

Image

V predchádzajúcich riadkoch sme si odvodili a molovú aj durovú pentonickú sktupnicu. Ak vám robí problém hrať plynule a pri tom využívať viac polôh, odporúčam na chvíľu zastať a pocvičiť. Zvoľťe si tóninu a pokúste sa improvizovať.

Teraz si pridáme k našej pentatonike ešte jeden tón. Bude to zväčšená kvarta od základného tónu. Od A dostávame nasedujúcu stupnicu.

Image

Dostali sme A molovú bluesovú stupnicu. Všade tam, kde môžeme hrať molovú pentatonickú, môžeme hrať aj molovú bluesovú. Nasledujúca ukážka ilustruje použite tejto stupnice v harmónii z predchádzajúcich ukážok.

Image

 

Ako sme už na začiatku povedali, pentatonická stupnica má len 5 tónov. Skúsme si náš tónový materiál obohatiť o ďalšie tóny. Stále sa budeme baviť len o molovej pentatonickej. V každej tónine máme tri molové akordy. Pre jednoduchosť v Ami prirodzenej máme akordy Ami, H5b, C, Dmi, Emi, F, G. Takže naše tri molové akordy by boli Ami, Dmi, Emi. Prečo teda neskúsiť postaviť pentatonickú stupnicu aj na týchto tónoch? Ak tak urobíme, dostávame ďalšie 2 stupnice D a E mol pentatonickú.

A: ACDEG
D: DFGAC
E: EGAHD

Všimnite si, že všetky tri stupnice obsahujú len tóny z tóniny C dur. Preto môžeme bez problémov v každej tónine používať hneď tri molové pentatoniky. Bohužiaľ nie cez každý akord, funguje každá stupnica. Napríklad Dmi pentatonická cez C dur znie dosť zle. Preto tento prístup vyžaduje malú skúsenosť. Skúsme teda použiť všetky tri stupnice. Ukážeme si to na molovom bluese. Harmóniu tvoria akordy Ami7, Dmi7 a Emi7 a počas každého z akordov budeme používať príslušnú molovú pentatoniku. Nezabudnite, že tam, kde môže byť pentatonika, tam môže byť aj bluesová.

Image

Nakoniec ešte ukážka použitia troch stupníc do harmónie Ami, F, C, G. Stupnice sú použité nasledovne Ami-A penta/blues, F- D penta/blues, C- A penta-blues, G- E penta/blues.

Image

Samozrejme, najlepšie je to ovládať v akejkoľvek tónine, preto odporúčam zobrať si akúkoľvek harmóniu, odvodiť si stupnice a robiť si vlastné sóla.

Oboznámili sme sa s použitím molovej penatonickej stupnice v jednoduchej harmónii. Dúfam, že ste niečo z článku odniesli v druhej časti si ukážem jej použitie v modálnej a bluesovej harmónii.

 
Odporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!