Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Nastavenie ladenia gitary
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Jemné nastavenie dohmatu a intonácie strún môže aj z lacného nástroja urobiť výbornú gitaru.

 

 

 

 

Správne ladenie gitary v celom rozsahu hmatníka je možné iba po správnom nastavení dĺžky vibrujúcej struny, podľa menzúry (vzdialenosť od nultého pražca po kobylku), výšky struny a jej hrúbky.
Je nevyhnutné nastavovať ladenie gitary s novými strunami, pretože staršie struny strácajú svoje vlastnosti presného ladenia.

Na začiatku nastavovania ladenia si skontrolujeme výšku nultého pražca i výšku kobylky. V prípade potreby ich upravíme. Výšku kobylky možno jednoducho nastaviť nastavovacími skrutkami, ktorých pootočením sa kobylka zvýši alebo zníži.

Image  Image

Nastavovacie skrutky na kobylke gitary umožňujú aj samoztatné nastavenie výšky každej struny.

Image
Nultý pražec, ktorý nevyhovuje našim predstavám o výške struny v prvej polohe môžeme buď zbrúsiť alebo podložiť. Pozor však, treba postupovať veľmi opatrne, pretože neuváženým zásahom môžeme ľahko nultý pražec zničiť.

Image Image

Ďalším krokom je kontrola prehybu krku. Keďže natiahnuté struny vytvárajú ťah na krk gitary až niekoľko desiatok kilogramov, je potrebné správne nastavenie výstuhy krku.

Image 

U väčšiny gitár sa výstuha krku nastavuje imbusovou skrutkou, ukrytou pri začiatku alebo pri konci hmatníka. Ak je krk príliš prehnutý (výstuha je nedostatočne zatiahnutá) a vytvára pri vodorovnom pohľade na hmatník akoby luk, vyrovnáme ťah výstuhy pritiahnutím skrutky.

 

Image Image

Pokiaľ je výstuha príliš natiahnutá, krk gitary vyčnieva v strede hmatníka. Vtedy je dohmat pri 12 pražci príliš nízky a dohmat pri nultom pražci neúmerne vysoký. Výstuhu krku preto povolíme, aby sa hmatník dostal do správnej, rovnej pozície.

Rovnosť hmatníka zistíme jednoduchým pritlačením struny pri prvom a pri poslednom pražci hmatníka. Rovná struna nám takto ľahko ukáže, či je hmatník v nejakom mieste prehnutý.

Image


Niekedy aj po zdĺhavom nastavovaní dohmatu, struny stále drnčia.
Vtedy sú iba dve možnosti. Buď sa zmierime s vyšším dohmatom gitary a nastavíme výšku strún tak, aby v nijakom mieste struny nedrnčali, alebo skúsime nájsť dôvod drnčania. Zvyčajne môže ísť o poškodený pražec, ktorý je vydratý alebo vyčnieva z drážky hmatníka. Ak pražec vyčnieva, je možné ho opatrne zbrúsiť do jednej roviny s ostatnými pražcami.

Image

Pokiaľ sú však pražce vydraté, je potrebné dať ich vymeniť opravárovi gitár.

Pri samotnom nastavení intonácie gitary, tzv. ladenia v oktávach, postupujeme nasledovne:

1, naladíme gitaru podľa ladičky
2, porovnáme výšku tónu prázdnej struny a tónu v 12. polohe
3, zahráme flažolet v 12 polohe a porovnáme ho s predošlými tónmi na strune.
4, ladička musí ukazovať stále rovnakú výšku tónu, napr. struna E naprázdno, v 12. polohe i flažolet v 12. polohe.
5, pri nesprávnom nastavení oktáv je zrejmý rozdiel medzi flažoletom a tónom v 12. polohe.
Tu prichádza do úvahy aj vplyv výšky struny v 12. polohe a taktiež sila, akou zatlačíme na strunu. Zatlačenie na strunu z určitej výšky určitou silou totiž spôsobuje jej ohyb a zároveň rozladenie tónu.
6, každá elektrická gitara má nastavovacie skrutky na kameňoch kobylky na doladenie oktáv. Ak znie tón na 12. pražci príliš nízko, musíme skrátiť dĺžku struny. To znamená, že posunieme kameň kobylky bližšie smerom ku hmatníku. Pokiaľ je tón na 12. pražci príliš vysoký, postupujeme opačne, kameň kobylky posunieme ďalej smerom od hmatníka.

Image

7, Takýmto spôsobom treba postupovať, pokiaľ tón v 12. tej polohe i flažolet nad 12. pražcom tvoria presnú oktávu s tónom naprázdno znejúcej struny.

Keďže akustické gitary majú drevenú kobylku bez možnosti doladenia, treba pri výbere gitary dbať na správne ladenie nástroja. Nepresnosti v ladení sa už dodatočne odstrániť nedajú.


                                                                                                           

zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!