Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Power akordy
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Typickým výrazovým prostriedkom rockových gitaristov sú power akordy. Ich použitie je veľmi jednoduché a univerzálne. Čo sú to power akordy a ako sa tvoria sa dozviete v tomto článku.
Čo je to power akord?

 Je to súzvuk 2 tónov.

O akordoch ale platí zásada, že musia byť zložené minimálne z troch tónov, pretože minimálne tri tóny môžu jednoznačne určiť, o aký akord sa jedná.

Ak máme napríklad súzvuk tónov c e, môže sa jednať o veľkú terciu z akordu C dur (c e g), rovnako však môže ísť aj o tóny z akordu A mol (a c e), alebo tóny zo zväčšeného akordu G#+ (g# c e) atď.

Súzvuku dvoch tónov preto hovoríme jednoducho interval.

V gitarovej hre však existuje jedna výnimka, kedy sa aj dva tóny označujú pojmom akord.

Silový akord, power akord je teda súzvuk dvoch tónov (základný tón a kvinta)
Súzvuk kvinty sa veľmi často ešte dopĺňa o oktávu, pre dosiahnutie  plnšieho zvuku.

Power akord C teda môže byť zložený z tónov C G alebo C G C1.

Všimnime si, že power akordy neobsahujú terciu, čo znamená, že power akord nespadá do kategórie dur-molových akordov.
Pre svoj surový zvuk s rockovou gitarou sú však power akordy veľmi obľúbené a majú v rockovej hudbe široké uplatnenie. Zvukovo pomerne prázdny interval kvinty vytvára za použitia rockového skresleného zvuku ideálnu farbu pre rockovú hudbu.
Ak by sme skúsili použiť skreslený zvuk do komplikovanejších akordov, napr. maj 7, maj9, akordy by zneli nepríjemne a prehustene.
To znamená, že hlavný dôvod použitia power akordov v rockovej hudbe je ich zvuková vlastnosť a zároveň jednoduchosť použitia.

Gitarista nemusí dodržiavať princípy tonality a sledovať, na ktorom stupni sa nachádza durový a na ktorom molový akord. Jednoducho môže použiť rovnaký power akord so svojim typickým rockovým zvukom na ktoromkoľvek stupni harmónie.

Ako si teda vytvoríme powerakord?

Ako príklad použijeme stupnice E dur.
V stupnici si vyberieme I. a V. stupeň

Stupnica E dur.

I
II
III
IV
V
VI
VII
e
f#
g#
a
h
c#
d#


V tomto prípade sú to tónu E a H.

Jediné, čo potrebujeme urobiť, je nájsť rôzne kombinácie týcho dvoch tónov, aby sme mohli povedať, že hráme powerakord E.

Príklady powerakordu E5

Image  Image


Tieto akordy označujeme ako E5.

Názov ľubovoľného powerakodu odvodíme od jeho základného, ku ktorému pridáme číslicu 5, čo značí, že akord je zložený z primy a kvinty.

Ďalší príklad je akord G5, ktorý je zložený z tónov G a D.

Image Image Image

Všimnime si, že power akord G5 (na obrázku v strede) vyzerá rovnako, ako najspodnejšie 3 tóny barré akordu G dur.
To znamená, že pre powerakordy v tejto forme platia rovnaké princípy využitia, ako pre barré akordy. Možno ich voľne posúvať po hmatníku gitary. Základný tón je vždy najnižším tónom akordu.

Power akordy patria k základným výrazovým prostriedkom každého rockového gitaristu.
Ich typický sound je neodmysliteľný vo všetkých rockových hitoch, či metalových peckách.
Takže k dobrému rockovému zvuku bude vždy patriť priehršť jednoduchých, ale nenahraditeľných powerakordov.


zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!