Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Suspendované akordy
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Čo znamená akordická značka Csus4, či Csus2 ? Čo sú to a ako sa tvoria suspendované akordy?
 


Jednoduchý spôsob, ako vysvetliť stavbu suspendovaných akordov je vytvoriť si ich vzorec.

Pokiaľ u durových a molových akordov je to stavba 1-3-5, suspendované akordy sú vystavené podľa vzorca 1-4-5 (sus4), prípadne 1-2-5 (sus2)

Čo to teda v praxi znamená?

C dur stupnica

1
2
3
4
5
6
7
C
D
E
F
G
A
H


C mol stupnica

1
2
3
4
5
6
7
C
D
Eb
F
G
Ab
BbAk si porovnáme durovú a molovú stupnicu, vidíme, že 1. 4. a 5. stupeň sú v nich rovnaké.

C dur akord obsahuje tóny C E G

C mol akord obsahuje tóny C Eb G

Rozdiel medzi molovým a durovým akordom je teda v tercii: E, Eb.

Tón E v akorde C dur sa zníži o poltón, rovnako môžeme povedať, že durová (veľká) tercia sa zmení na molovú (malú) terciu. Tercia mám teda určuje, či je akord durový alebo molový.

V suspendovaných akordoch je však tercia vylúčená (suspended, angl. = vylúčený) a nahradená kvartou, prípadne sekundou.

Preto v takýchto akordoch nič neurčuje, či sa jedná o durový alebo molový akord.

Podobne je to aj v prípade powerakordov 1-5-8, typických pre rockovú gitarovú hru.

Powerakordy majú terciu úplne vylúčenú, pretože inak farebne prázdny interval kvinty, doplnený o oktávu znie veľmi dobre s použitím silne skresleného rockového zvuku. V tomto prípade by použitie akordov s terciou či dokonca septimou pôsobilo rušivo, až disharmonicky.

To znamená že suspendované akordy i powerakordy nie sú ani durové ani molové.

Suspendované akordy vytvoríme veľmi jednoducho z ľubovoľného durového, či molového akordu tak, že terciu akordu nahradíme kvartou (sus4) alebo sekundou (sus2).

Možno ich využiť ako bežné akordy s použitím durových alebo molových stupníc. Taktiež možno suspendované akordy použiť ako pekný prechod medzi durovou a molovou tonalitou.

Najväčšie využitie však nachádzajú ako prieťažné akordy, kedy sa akord sus4 rozvádza do durového akordu, či akord sus2 do akordu molového. V konečnom dôsledku sú suspendované akordy veľmi univerzálne a veľmi pekne znejúce. Takže čakajú iba na vaše využitie...Image

                                                                   
zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!