Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Tajomstvá harmónie 1
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image V tomto seriáli si ukážeme základné princípy práce s harmóniou a jej použitie v hudobnej praxi. Čo je to harmónia?


Pre dnešný hudobný svet je kvintakordálny harmonický princíp úplnou samozrejmosťou. Používanie akordov a ich vzťahov v hudbe však prešlo dlhým historickým vývinom. Prakticky až začiatkom 17. storočia sa zásluhou talianskeho skladateľa Claudia Monteverdiho ustálil harmonický princíp kvintakordov zložený z terciovej stavby s pevne stanovenou postupnosťou siedmych kvintakordov.

Jednoducho si môžeme demonštrovať vznik akordických vzťahov v tónine harmonizáciou durovej stupnice.

Pr. č.1 stupnica C dur hraná na jednej strune
Image


Terciová stavba akordov znamená, že k základnému tónu pridávame tóny v terciovej vzdialenosti.

Pr. č.2 harmonizácia stupnice v terciách

Image


Na tomto príklade vidíme, že na 1. 4. a 5. stupni stupnice sa nachádzajú veľké tercie, na ostatných stupňoch malé tercie. Keďže k jednotlivým tónom stupnice pridávame vždy tretí tón stupnice, napr. c-e, d-f, e-g, vzniká tu zákonitosť striedania veľkých a malých tercii. Ak pridáme ďalšiu terciu k terciám z príkladu č.2 (napr. c-e-g, d-f-a), vznikne tak zharmonizovaná stupnica v kvintakordoch.

Pr. č.3 Zharmonizovaná stupnica v kvintakordoch.

Image
Všimnime si, že na miestach, kde sa nachádzali veľké tercie vznikajú durové kvintakordy, na miestach s malými terciami vznikajú molové kvintakordy. Pre gitaristu je veľmi dôležité, vyhľadať si zharmonizovanú durovú stupnicu v rôznych polohách hmatníka.

Pr. č.4 kvintakordy vo vyššej oktáve

Image

Ak pridáme ku kvintakordom ďalšiu terciu, vznikajú tak septakordy, ďalej nónakordy, undecimové a tercdecimové akordy.

Pr. č. 5 zharmonizovaná stupnica v septakordoch

Image


Každá tónina tzv. tonálnej harmónie je teda zložená z akordov zharmonizovanej stupnice, ktoré sa riadia kadenčným princípom vzťahov tóniky, subdominanty a dominanty.
Tento princíp si vysvetlíme z nasledujúcej časti seriálu.

Veľa zdaru praje Miro Zahradník.Odporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!