Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Tajomstvá harmónie 2
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image  V tejto časti seriálu o tajomstvách harmónie si vysvetlíme vzťahy základných akordických funkcií v tónine. V predošlej časti tohto seriálu sme si vysvetlili princíp tvorenia akordov v danej tónine – harmonizáciu stupnice.

Akordy, nachádzajúce sa na jednotlivých stupňoch zharmonizovanej stupnice podliehajú vzájomným vzťahom, ktoré s určené funkciami jednotlivých akordov. Funkcie akordov vytvárajú dynamizmus v harmónii, bez ktorého by hudbe chýbalo potrebné napätie striedajúce sa s uvoľnením.

Základné harmonické funkcie sú Tónika, Subdominanta a Dominanta, nachádzajúce sa na I, IV. a V. stupni zharmonizovanej stupnice nazývame kadencia.

V tónine C dur sú to akordy C dur, F dur a G dur.

Pr. zápis klasickej kadencie T, S, T, D, T (prísny spoj, zadržiavané spoločné tóny)


Image


Ak sa medzi hudobníkmi hovorí, že niekto hrá trojakordovú pesničku, s určitosťou pôjde o tieto 3 základné akordy – tóniku, subdominantu a dominantu.
V praxi si jednoducho môžeme tieto základné akordy vyhľadať vždy na 1, 4 a 5 stupni durovej stupnice patriacej do tóniny, v ktorej budeme akordy hľadať.
Akordy kadencie v durových tóninách sú vždy durové.

Pr. kadencia v E dur. Stupnica E dur e, fis, gis, a, h, cis, dis, e čiže akordy na 1., 4. a 5. stupni budú E dur, A dur, H dur
Samotná kadencia T S (T) D T bude teda

 E dur, A dur, E dur, H7, E dur.

Dominantu v kadencii používame zvyčajne vo forme septakordu, ktorý vytvára väčšie harmonické napätie uvoľňujúce sa do tónického kvintakordu.

Kadencie v molových tóninách vytvoríme podobne, platí ale pravidlo, že tónika a subdominanta sú v molovej tónine vždy molové, a dominanta je vždy durová.

Pr. Kadencia v e mol Stupnica e mol: e, fis, g, a, h, c, d, e čiže akordy na 1., 4. a 5. stupni budú E mol, A mol, H dur.
Samotná kadencia T S (T) D T bude v E molovej tónine vyzerať nasledovne:

E mol, A mol, E mol, H7, Emol.


 Podobne si možno vytvoriť základné akordy na jednoduchý gitarový sprievod vo všetkých durových a molových tóninách.

Veľa zdaru praje M. Zahradník.Odporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!