Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Tajomstvá harmónie 3
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
ImagePríbuznosť akordov v tónine.

 V minulom diele tajomstiev harmónie sme si predstavili základné harmonické funkcie v durovej i molovej tónine. Okrem základných funkcii T, S, D sa však v tónine nachádzajú ďalšie štyri vedľajšie funkcie. Hlavné funkcie môžeme nahrádzať funkciami vedľajšími na základe príbuznosti akordov. Príbuznosť určujeme podľa spoločných tónov, ktoré sa nachádzajú v daných akordoch. V rámci tóniny majú všetky akordy určitý bližší alebo vzdialenejší vzťah k tonálnemu centru, k tonike. Najdôležitejším faktorom v harmónii je dynamizmus harmonického pohybu.

V základnej harmonickej kadencii T – S – T – D – T , sa statický tónický akord strieda s dynamickým dominantným a subdominantným akordom. Sled týchto harmonických funkcii smeruje k záveru a má dôležitú formotvornú úlohu v tonálnej kompozícii. V harmonickom pohybe skladby platí pravidlo, že napätie strieda uvoľnenie.

Rovnako aj vedľajšie harmonické funkcie na II, III, VI a VII stupni tóniny priradíme na základe príbuznosti k funkciám statickým a dynamickým. S takýmto zadelením akordov v tónine, možno jednoducho vytvoriť požadovaný harmonický pohyb v skladbe.

ImageTónické akordy:               I. st, VI. st., III st.,
Subdominantné akordy:    IV st, II st,
Dominantné akordy:         V st., VII st.


Ak do základnej kadencie pridáme vedľajšie funkcie, dostaneme rozšírenú kadenciu.

                T – S – T – D – T
                 I - IV – I – V – I


           I – VI – II – V – III – VI – II – V - I

alebo   I –VI – II – V – III – VI – IV – V – I

alebo   I –VI –II –V – III – VI – II – VII - I


Harmonická postupnosť tejto rozšírenej kadencie sa po prvý krát objavila s skladbe Geogrea Gershwina –
I got rhythm (1930). Pre svoju obľúbenosť, zaujímavosť a dokonalú harmonickú výstavbu sa tento akordický spoj udomácnil v skladbách mnohých jazzových skladateľov a vyslúžil si pomenovanie RHYTHM CHANGES.

 Do tohto vzorca môžeme dosadiť akordy z ľubovolnej durovej alebo molovej tóniny.

Pr. Rozšírená kadencia v tónine C dur v septakordoch

Cmaj7 – Am7 – Dm7 – G7 – Em7 – Am7 – Dm7 – G7 – Cmaj7


Image

Pr. Rozšírená kadencia v tónine A mol harmonickej v septakordoch

Ammaj7 – Fmaj7 – Hm75b – E7 – Cmaj75# - Fmaj7 – Dm7 – E7 – Ammaj7


Image

                                                                                                                                                Miro ZahradníkOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!