Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Určovanie akordov v tónine
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Tónika, subdominanta a dominanta sú 3 najdôležitejšie akordy v tónine.
V tejto lekcii si ukážeme, ako rýchlo a jednoducho nájsť dominantný a subdominantný akord k tónike za pomoci kvintového kruhu.
Ako vieme, kvintový kruh nám určuje príbuznosť tónin usporiadaných v knintovom vzťahu.

O koľko kvínt je tónina vzdialenejšia od základnej tóniny C dur, o toľko krížikov sa musí aj zmenniť predznamenanie danej tóniny.

Napr. Tónina A dur je od tóniny C dur vzdialená o 3 kvinty, tónina A dur bude  teda obsahovať o 3 krížiky viac ako tónina C dur a teda aj predznamenanie tóniny A dur bude mať 3 krížiky.

Kvintový kruh je usporiadaním tónin v kvintovom vzťahu, ktoré narastá v smere hodinových ručičiek.


Image

Ak postupujeme v kvintovom kruhu opačným smerom, teda proti smeru hodinových ručičiek, usporiadanie tónin bude v kvartových vzťahoch. (Obratom čistej kvinty je čistá kvarta)

Inými slovami, subdominanta a dominanta danej tóniny ležia vždy naľavo a napravo od tónického akordu.

Pr. ak sme v tónine A dur subdominanta bude Ddur a dominanta Edur.

Subdominanta Ddur sa nachádza hneď vedľa Adur v protismere hodinových ručičiek a dominanta Edur sa nachádza leží o jednu pozíciu ďalej od A v smere hodinových ručičiek.

V praxi pri hraní blues môžeme využiť pri určovaní vhodných akordov ľubovoľné tenzie dominantných septakordov.
Čiže ak máme v bluesovej schéme určený vzorec vzťahov Tónika ( I ) - Subdominanta ( IV ) - Dominanta ( V ) (pozri obrázok) môžeme si vybrať nielen základný septakord (napr. G7) ale aj vyššie tenzie ako G9, G13, alebo alterované dominanty ako G139b, G75+, G75b či G79+.
Alterované dominanty však používame veľmi opatrne, aby sme skladbu príliš nezdžezovali, hlavne pokiaľ hráme tradičnejšie formy blues.

Image


Harmónia blues v tónine G dur (na obrázku) je zložená z akordov Tónika - G dur, Subdominanta - C dur, Dominanta - D dur.
V kvintovom kruhu vidíme, že C dur leží naľavo od G (v protismere hodinových ručičiek) a D dur leží napravo od G (v smere hodinových ručičiek.)

Hudobníci, ktorí používajú v svojej hudobnej praxi kvintový a kvartový kruh môžu takto okamžite určiť, aké základné akordy budú hrať v danej tónine.
Pre tých, ktorým je práca s kvintovým a kvatrovým kruhom ešte priťažká, ostáva iba odrátať si potrebné akordy na hmatníku gitary.
V tónine G dur teda subdominanta leží na 4. stupni, čiže ju nájdeme na 4. tóne stupnice G dur a dominatný akord určíme podľa 5. stupňa stupnice G dur. (tón D)

Pohotové vyhľadávanie akordov je nevyhnutné pre pokročilých hudobníkov, ktorý dokážu improvizovať nielen v stupniciach, ale aj v harmonických postupoch. Určenie základných akordov pre bluesovú štruktúru je podmienkou vzájomnej improvizácie v tejto nadčasovej hudobnej forme.

Tak páni, zahráme si blues v F ?  :-)

zdroj: www.guitarlessonsworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!