Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Zmenšené akordy
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
ImageZmenšené septakordy nie sú príliš bežné v populárnej hudbe, vytvárajú však neodmysliteľnú súčasť klasickej harmónie i jazzových postupov.
 
Zmenšené akordy (označované tiež dim - diminished) sa skladajú sa z intervalov malých tercii. I, IIIb, Vb. (prima, malá tercia, zmenšená kvinta)

Zmenšené septakordy obsahujú ešte zmenšený 7. stupeň – zmenšenú septimu.

Intervalové zloženie zmenšeného septakordu je I, IIIb, Vb, VIIbb. (prima, malá tercia, zmenšená kvinta a zmenšená septima)

Pri tvorbe zmenšeného septakordu vychádzame jednoducho z dominantného septakordu, v ktorom znížime všetky stupne, okrem základného tónu.

C7 =  C E G Bb              C dim = C Eb Gb Hbb(A)

Na hmatníku gitary môžeme postupovať aj opačne a zmenšený septakord vytvoríme z dominatného septakordu jednoducho zvýšením základného tónu.

C7 = C E G Bb              C#dim = C# E G Bb

Pr. Septakord C dim obsahuje tóny C, Eb, Gb, Hbb.

Image

Tón Hbb (heses = 2x znížené H) je enharmonicky totožný s tónom A.
Preto sa môžeme stretnúť s týmto zápisom zloženia C zmenšeného septakordu: C, Eb, Gb, A.

Tóny C, Eb, Gb, Hbb(A) sú od seba vzialené vždy o malú terciu, to znamená, že zmenšený septakord je akord symetrický.

Ak totiž vytvoríme obraty zmenšeného septakordu, dostaneme vždy roznaké intervalové zloženie všetkých jeho obratov.
Zároveň platí pravidlo, že zmenšený septakord je môžno pomenovať podľa ľubovoľného tónu, ktorý sa v akorde nachádza.

Rovnaký hmat (napr. C dim) možno pomenovať aj Eb dim (D# dim), Gb dim (F#dim), alebo A dim – to vychádza zo symetrickosti zmenšeného septakordu.
Všetky tóny v ňom sú rovnocenné, vždy vzdialené o malú terciu.
Inými slovami, ide vždy iba o iné voicingy (zloženie akordu) toho istého akordu.

Image

Pr. Dva najbežnejšie hmaty zmenšeného septakordu – každý tón akordu môže tvoriť názov akordu.

Image


Ak chceme zahrať iný voicing toho istého akordu, posunieme tento hmat o malú terciu, to znamená o 3 pražce na hmatníku gitary. Je to veľmi jednoduché.

Image


Zmenšené septakordy sa najčastejšie používajú ako priechodné akordy, alebo ako akordy s typickým disonantným zvukom.

Pr. harmonický sled Cmaj7, Dm7, Em7 doplníme o priechodné zmenšené septakordy.

Image

Image

Image

Takéto využitie zmenšených septakordov je typické pre jazz a jazzrock, kde tieto akordy vytvárajú to správne napätie v harmónii.
Pomocou zmenšených septakordov a tónov zmenšenej stupnice či zmenšeného arpeggia možno vytvoriť veľmi zaujímavé disonatné plochy typické pre fusion music.
Časté je aj využitie zmenšených akordov a arpegiií v rockovej hudbe, kde rovnako vytvárajú kontrastujúce napätie k neoklasickým postupom často zloženým z kvintakordov a sextakordov. (napr. Yngwie Malmsteen.)
Bežne sa možno so zmenšenými septakordmi stretnúť v hudbe starých majstrov (J. S. Bach, D. Buxtehude...), ktorí vo svojich kontarpunktických barokových skladbách bezo zvyšku vyčerpali možnosti tonálnej harmónie doplnenej týmito disonantnými súzvukmi.

                                                  
zdroj: www.guitarlessonworld.comOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!