Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Harmonizácia molovej tóniny
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
ImageAké akordy možno hrať v molových tóninách sa dozviete práve v tejto lekcii.
O rozdelení molových stupníc sme už na našej stránke písali. (molové stupnice.)
Pozrime sa ale bližšie na harmonické možnosti, ktoré nám molové stupnice poskytujú.

Prirodzená molová stupnica je odvodená od 6. stupňa durovej stupnice.
To znamená, že zo stupnice C dur s tómni C D E F G A H C
môžeme od jej 6. stupňa odvodiť stupnicu A mol, s tómni A H C D E F G A

Stupnica A mol prirodzená (intervalové zloženie 1 2 3b 4 5 6b 7b)

Image

Prirodzená molová stupnica je základom pre ďalšie dve stupnice. Pre harmonickú molovú a melodickú molovú stupnicu.

Rozdiel medzi prirodzenou a harmonickou molovou je v ich 7. stupni.
Harmonická molová stupnica má zvýšený 7. stupeň,  to znamená,  že stupnica A mol  harmonická obsahuje  tóny A H C D E F G# A

Stupnica A mol harmonická (intervalové zloženie 1 2 3b 4 5 6b 7)

Image

Melodická molová stupnica má zvýšený spolu so 7. stupňom zvýšený aj 6. stupeň.
Stupnica A mol melodická bude obsahovať tóny A H C D E F#G# A

Stupnica A mol melodická (intervalové zloženie 1 2 3b 4 5 6 7)

Image

Ako vidíme, stupnice sú mierne odlišné, to znamená, že aj akordy, odvodené z týchto stupníc sa budú mierne líšiť.

Pozrime sa teda, aké akordy môžeme hrať na každom stupni tejto stupnice.

Akordy z danej stupnice dostaneme harmonizáciou, to znamená, že každý tón stupnice doplníme do kvintakordu, prípadne septakordu superpozíciou tercii.
(Použijeme rovnaký postup ako pri harmonizácii durovej tóniny, ale vychádzame z molovej stupnice - lekcia Tajomstvá harmónie.)

Z harmonického hľadiska je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že prirodzená molová stupnica nie je úplne vhodná na harmonizáciu, pretože zharmonizovaním tejto stupnice dostaneme akordy tvoriace kadenciu s molovou dominantou.

Kadenčné akordy prirodzenej molovej stupnice.

Tónika
Subdominanta
Dominanta
Am7
Dm7
Em7


Molová dominta totiž nemá potrebný dynamický náboj v harmónii, preto je potrebné molovú tóninu harmonizovať stupnicou, v ktorej sa bude nachádzať na 5. stupni durový akord, to znamená, že harmonizáciou dostaneme kadenciu s durovou dominantou.

Takouto stupnicou je práve stupnica mol harmonická, na ktorej 5. stupni sa nachádza durový akord (v Amol tónine je to akord Edur, prípadne septakord E7)

Kadenčné akordy stupnice A mol harmonickej.

Tónika
Subdominanta
Dominanta
Ammaj7
Dm7
E7


Rovnako aj stupnica  mol melodická obsahuje durovú dominantu a preto je na harmonizáciu vhodná.


Kadenčné akordy A mol melodickej stupnice.

Tónika
Subdominanta
Dominanta
Ammaj7
D7
E7


Všetky akordy, ktoré dostaneme harmonizáciou týchto troch molových stupníc možno navzájom kombinovať.
Vznikne tak pestrá paleta akordov, ktorými môžeme obohatiť aj jednodušie akordické postupy bežných skladieb.

Harmonizácia molových stupníc v kvintakordoch (v trojzvukoch)

stupeň
I
II
III
IV
V
VI
VII
prirodzená molová stupnica
Am
Hdim
Cdur
Dm
Em
Fdur
Gdur
harmonická molová stupnica
Am
Hdim
Caug
Dm
Edur
Fdur
G#dim
melodická molová stupnica
Am
Hdim
Caug
Ddur
Edur
F#dim
G#dim


Harmonizácia molových stupníc v septakordoch (v štvorzvukoch)

stupeň
I
II
III
IV
V
VI
VII
prirodzená molová stupnica
Am7
Hm75b
Cmaj7
Dm7
Em7
Fmaj7
G7
harmonická molová stupnica
Ammaj7
Hm75b
Cmaj75+
Dm7
E7
Fmaj7
G#dim
melodická molová stupnica
Ammaj7
Hm7
Cmaj75+
D7
E7
F#m75b
G#m75b
Pr. Harmonizácia stupnice A mol prirodzenej - gitarové akordy

Image

Pr. Harmonizácia stupnice A mol harmonickej - gitarové akordy

Image

Pr. Harmonizácia stupnice A mol melodickej - gitarové akordy

Image

Tieto akordy možno vyhľadať samozrejme aj v iných polohách na hmatníku gitary, ale to už nechávam na šikovnosti gitaristov.

                                                                                                                            Miro ZahradníkOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!