Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Čítanie klasickej notácie
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Čítanie notácie býva často veľkou neznámou pre mnohých gitaristov. Jednoduchou formou sa pokúsime priblížiť si základné informácie o klasickom notopise.
V tomto článku o čítaní klasickej notácie sa teda zoznámime s rôznymi notami, pomlčkami a ich trvaním.
Názvy nôt a pomlčiek sú označené dolu v obrázku.
Miesto v obrázku, ktoré sa týka šestnástinovej, dvaatridsatinovej a štyriašesťdesiatinovej noty a s pomlčkou prináleži notám a pomlčkám, tak ako sa sú zapísané zľava doprava.

Všimnite si, ako skutočne efektne vyzerá Géčko, na začiatku každej notovej osnovy.
To reprezentuje husľový kľúč, alebo G kľúč, v ktorom sa zapisuje aj gitarová hudba.

Teraz si všimnite dve štvorky nad sebou. Je to taktové značenie.
Tieto čísla nemusia byť vždy štvorky. Vrchné číslo nám hovorí, koľko dôb sa nachádza v takte.

Takt je priestor medzi dvoma taktovými čiarami (vertikálne čiary v notovom zápise).
Spodné číslo označuje, aká nota tvorí jednu dobu.
Ak je to štvorka, tak štvrťová nota tvorí jednu dobu. Ak je to číslo 8, tak osminová nota tvorí jednu dobu.
Ak dvojka, tak pólová nota tvorí jednu dobu atď.

Najbežnejší takt v gitarovej hudbe je štvorštvrťový.
Ten sa niekedy označuje namiesto čísel písmenom „C“.
Občas sa môžeme stretnúť aj s vertikálne prečiarknutým C. To značí tzv. lomený takt, alla breve.
Je to v podstate dvojpólový takt.


Predznamenanie tóniny

Predznamenanie tóniny sa vzťahuje na béčka (b) a krížiky (#), ktoré ležia za kľúčom a pred označením taktu. Hovorí nám, v akej tónine je skladba napísaná a ktoré tóny sú zvýšené alebo znížené.
Napríklad tónina G dur (ktoré je tóninou na obrázku dolu) má jeden krížik.
Krížik je na čiare f v notovej osnove. Preto každý tón f v notovej osnove musíme zahrať ako fis.

celá nota4 doby
celá pomlčka
4 doby
pólová nota
2 doby
pólová pomlčka
2 doby
štvrťová nota
1 doba
štvrťová pomlčka
1 doba
osminová nota
1/2 doby
osminová pomlčka
1/2 doby
šestnástinová nota
1/4 doby
šestnástinová pomlčka
1/4 doby
dvaatridsatinová nota
1/8 doby
dvaatridsatinová pomlčka
1/8 doby
štyriašesťdesiatinová nota
1/16 doby
štyriašesťdesiatinová pomlčka
1/16 doby


Teraz sa pozrime na noty s bodkou

Bodka pri note predlžuje jej trvanie o polovicu jej pôvodnej hodnoty. Inými slovami, ak máme pólovú notu s bodkou, bude znieť na 3 doby, pretože 1/2x2+2=3.
Ak máme štvrťovú notu s bodkou, bude trvať jeden a pol doby, pretože 1/2x1+1=1,5

Ligatúra a legáto

Ligatúra je oblúčik, ktorý spája dve noty rovnakej výšky.
Dĺžka tónu je potom súčtom hodnôt týchto spojených nôt.
Napríklad dolu sú ligatúrou spojené 2 štvrťové noty, takže znejú na dve doby.

Legáto je oblúčik, ktorý spája noty rôznej výšky. Prvá nota je brnknutá, druhá nie.
Môže byť zahraná tiež slide technikou (skĺznutím) alebo príklepom, či uvoľnením.

Posuvky

Posuvky sú krížiky, béčka, odrážky, ktoré sa nachádzajú pred notou a menia jej výšku.
Krížik zvyšuje notu o poltón . Béčko naopak notu a poltón znižuje. Odrážkou rušíme zvýšenie alebo zníženie noty. Posuvky platia v celom takte, pokiaľ nie sú nahradené inými posuvkami.

Image


Noty v notovej osnove.

Noty v notovej osnove môžeme rozdeliť na noty ležiace na čiare a noty ležiace v medzere.
Noty stúpajú zospodu notovej osnovy.
Spodná čiara je E. Každá nota ležiaca na tejto čiare sa hrá ako E, pokiaľ nie je zmenená posuvkami alebo predznamenaním tóniny.
Medzera priamo nad čiarou E je F, čiara nad F je G atď. Notová osnova stúpa abecedne, nie chromaticky ako hmatník gitary.
Noty sa môžu nachádzať aj za okrajmi notovej osnovy. Vtedy k notovej osnove pridávame pomocné čiary.

Pomôcka, ako sa naučiť čítať v notovej osnove.

Čiary E G B D F (Every Good Boy Does Fine - Každému dobrému chalanovi sa darí skvele.)

Medzery F A C E (Face – tvár)

Image

                                                                                                            
zdroj: www.guitarlessonworld.com/lessonsOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!